Privacy policy in short

INFORMATION CLAUSE
The administrator of personal data of persons staying in the Villa Nosal is Dudrakowie s.c. based in Zielona Góra at ul. Chynowska 9, 65-138.
Personal data is processed to provide services in Villa Nosal, as well as for statistical and analytical purposes and for direct marketing of their own services. 

INFORMATION ON VISION MONITORING
The administrator of your personal data is Dudrakowie s.c. with headquarters in Zielona Góra, ul. Chynowska 9, 65-138.
Your personal data is processed in order to ensure safety and order within the premises of Villa Nosal. 

COOKIES
By using this site you agree to the use of cookies (cookies) placed in your browser.


Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Dudrakowie s.c. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Chynowskiej 9, 65-138.

 • Kontakt z firmą Dudrakowie s.c. jest możliwy poprzez adres e-mail , telefonicznie pod numerem + 48 509 399 939 lub pisemnie na adres Dudrakowie s.c. ul. Chynowska 9, 65-138 Zielona Góra.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 1. w celu organizacji pobytu w Villi Nosal – podstawą prawną jest niezbędność dla wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO);
 2. w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych firmy Dudrakowie s.c. wynikających przede wszystkim z przepisów podatkowych – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na firmie Dudrakowie s.c. (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 3. w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących usług Villi Nosal – podstawą prawną jest uzasadniony interes firmy Dudrakowie s.c. (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych usług przez firmę Dudrakowie s.c.;
 4. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w Villi Nosal – podstawą prawną jest uzasadniony interes firmy Dudrakowie s.c. (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa przez firmę Dudrakowie s.c. zgodnie z jej wewnętrznymi procedurami;
 5. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez firmę Dudrakowie s.c. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy Dudrakowie s.c. (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na możliwości obrony przez firmę Dudrakowie s.c. przysługujących spółce praw.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz firmy Dudrakowie s.c. związane ze świadczoną usługą, takie jak usługi księgowe i podatkowe, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy telekomunikacyjni, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres Pani/Pana pobytu w Villi Nosal. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez firmę Dudrakowie s.c.. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, a także – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu wskazanym w ust. 3 pkt c).

Podanie danych jest wymagane przez firmę Dudrakowie s.c. w celu zawarcia i wykonywania umowy, a brak ich podania będzie skutkował niemożliwością jej zawarcia i wykonania.

Informacja o monitoringu wizyjnym prowadzonym przez obiekt Villa Nosal

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Dudrakowie s.c. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Chynowska 9, 65-138 Zielona Góra.
 • Kontakt z firmą Dudrakowie s.c. jest możliwy poprzez adres e-mail , telefonicznie pod nr +48 509 399 939 lub pisemnie na adres Dudrakowie s.c. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Chynowska 9, 65-138 Zielona Góra.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes firmy Dudrakowie s.c. (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez firmę Dudrakowie s.c. jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz na terenie Villi Nosal, w tym zapewnienie bezpieczeństwa mieniu firmy Dudrakowie s.c., pracownikom oraz gościom.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz firmy Dudrakowie s.c. w związku z prowadzeniem monitoringu (w tym podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi recepcji, ochrony osób i mienia, dostawcom systemów CCTV (monitoringu), organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 tygodni od dnia wizyty. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez firmę Dudrakowie s.c.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Podanie danych jest wymagane przez firmę Dudrakowie s.c. w celu umożliwienia Pani/Panu wstępu do obiektu Villa Nosal, w tym, w stosownych przypadkach, na obszar objęty monitoringiem. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wstępu do obiektu Villa Nosal.

Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza Pani/Pana dane osobowe, które są niezbędne do dokonania rezerwacji oraz wykonania usługi hotelowej. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.

Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków, numer rejestracyjny pojazdu należącego do klienta (w przypadku korzystania z parkingu), dane przedsiębiorstwa wraz z nr NIP (w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo), numer rezerwacji.

Dane dzieci takie jak wiek lub data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych (obowiązek GUS i opłata miejscowa).

Administrator danych osobowych zbiera Pani/Pana dane osobowe podczas:

 • procesu rezerwacji przez stronę internetową,
 • procesu rezerwacji drogą telefoniczną lub mailową,
 • meldowania gościa w hotelu.

Dane osobowe Administrator danych osobowych pozyskuje również z portalu rezerwacyjnego Booking.com, jeżeli Pani/Pan wyraziliście taką zgodę.

Informacja o plikach cookies – Ciasteczka

Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
Źródło: www.wikipedia.pl

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
zapewnienia standardów bezpieczeństwa.

Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.